SẢN PHẨM NỔI BẬT

Hệ thống giám sát nhiệt độ, độ ẩm - testo Saveris

Mô-đun truyền thông – WLAN

THIẾT BỊ ĐO CHUYÊN DỤNG

Bộ ghi dữ liệu (Data Logger)

Máy ghi nhiệt độ – testo 175 T3

Máy đo nhiệt độ hồng ngoại

Máy đo nhiệt độ hồng ngoại – testo 830 T1