SẢN PHẨM NỔI BẬT

THIẾT BỊ ĐO CHUYÊN DỤNG

27.000.000

Bộ ghi dữ liệu (Data Logger)

Máy ghi nhiệt độ – testo 175 T3

84.610.000

Máy đo nhiệt độ hồng ngoại

Máy đo nhiệt độ hồng ngoại – testo 830 T1