SẢN PHẨM NỔI BẬT

THIẾT BỊ ĐO CHUYÊN DỤNG

Giảm giá!
27.000.000 25.100.000
7.680.000

Bộ ghi dữ liệu (Data Logger)

Máy ghi nhiệt độ – testo 175 T3

8.060.000
Giảm giá!
84.610.000 78.340.000
46.990.000

Máy đo nhiệt độ hồng ngoại

Máy đo nhiệt độ hồng ngoại – testo 835 T1

6.360.000

Máy đo nhiệt độ hồng ngoại

Máy đo nhiệt độ hồng ngoại – testo 830 T1

2.880.000
12.760.000
2.920.000
4.480.000
3.860.000
2.660.000
4.330.000
2.850.000
4.450.000
2.800.000
13.290.000
9.560.000
2.570.000
2.660.000