SẢN PHẨM NỔI BẬT

THIẾT BỊ ĐO CHUYÊN DỤNG

5.795.000
3.420.000
1.678.333
14.725.000
31.635.000
8.170.000
13.553.333

Bộ ghi dữ liệu (Data Logger)

Máy ghi nhiệt độ – testo 175 T3

6.175.000
18.208.333
17.543.333
8.581.667
89.268.333
49.685.000

Máy đo nhiệt độ hồng ngoại

Máy đo nhiệt độ hồng ngoại – testo 835 T1

6.776.667

Máy đo nhiệt độ hồng ngoại

Máy đo nhiệt độ hồng ngoại – testo 830 T1

2.026.667
3.071.667
13.553.333
2.675.833
4.085.000
2.026.667
2.723.333
3.230.000
4.718.333
4.085.000
2.913.333