Showing 1–100 of 121 results

18.208.333

Hệ thống giám sát nhiệt độ, độ ẩm - testo Saveris

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ – testo 150 DIN2

Hệ thống giám sát nhiệt độ, độ ẩm - testo Saveris

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ – testo 150 TC4

Hệ thống giám sát nhiệt độ, độ ẩm - testo Saveris

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm – testo 150 TUC4

Máy đo chất lượng dầu chiên

Bộ máy đo chất lượng thực phẩm

Hệ thống giám sát nhiệt độ, độ ẩm - testo Saveris

Cổng kết nối vô tuyến – testo UltraRange

Máy đo chất lượng dầu chiên

Dung dịch đệm pH 4.01

Máy đo chất lượng dầu chiên

Dung dịch đệm pH 7.00

31.635.000
49.685.000
89.268.333
12.856.667
4.401.667
5.130.000
Hết hàng

Máy đo chất lượng dầu chiên

Máy đo chất lượng dầu chiên – testo 270

12.532.083
14.725.000
8.581.667
17.543.333
4.718.333

Máy đo nhiệt độ hồng ngoại

Máy đo nhiệt độ hồng ngoại – testo 830 T1

2.026.667

Máy đo nhiệt độ hồng ngoại

Máy đo nhiệt độ hồng ngoại – testo 835 T1

6.776.667
1.678.333
3.420.000
5.795.000
8.170.000
13.553.333
2.026.667
4.085.000
3.230.000
2.723.333
10.735.000
2.913.333
3.071.667
4.085.000

Bộ ghi dữ liệu (Data Logger)

Máy ghi nhiệt độ – testo 175 T3

6.175.000
DMCA.com Protection Status

0909.330.447