Showing 1–100 of 126 results

Hệ thống giám sát nhiệt độ, độ ẩm - testo Saveris

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ – testo 150 DIN2

Hệ thống giám sát nhiệt độ, độ ẩm - testo Saveris

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ – testo 150 TC4

Hệ thống giám sát nhiệt độ, độ ẩm - testo Saveris

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm – testo 150 TUC4

Máy đo chất lượng dầu chiên

Bộ máy đo chất lượng thực phẩm

Hệ thống giám sát nhiệt độ, độ ẩm - testo Saveris

Cổng kết nối vô tuyến – testo UltraRange

Máy đo chất lượng dầu chiên

Dung dịch đệm pH 4.01

Máy đo chất lượng dầu chiên

Dung dịch đệm pH 7.00

Giảm giá!
27.000.000 25.100.000
46.990.000
Giảm giá!
84.610.000 78.340.000
12.070.000
4.140.000
4.800.000

Máy đo chất lượng dầu chiên

Máy đo chất lượng dầu chiên – testo 270

12.450.000
8.060.000
4.480.000

Máy đo nhiệt độ hồng ngoại

Máy đo nhiệt độ hồng ngoại – testo 830 T1

Máy đo nhiệt độ hồng ngoại

Máy đo nhiệt độ hồng ngoại – testo 835 T1

6.360.000
7.680.000
2.920.000
10.130.000
2.660.000
2.880.000
2.800.000
2.660.000
9.560.000
4.330.000
3.860.000
DMCA.com Protection Status

0909.330.447