Thiết bị theo dõi dữ liệu đo lường – testo Saveris Base V 3.0

  • Lưu trữ dữ liệu đo lường tự động, không gián đoạn và không mất mát
  • testo Saveris Base V 3.0 có thể quản lý lên đến 3.000 kênh đo lường
  • Quản lý cảnh báo một cách toàn diện
  • Cảnh báo các vi phạm giá trị giới hạn theo theo quy định của GxP
  • Lập trình sao lưu tự động
Hotline tư vấn hỗ trợ
Call: 0909 330 447
Email: Sales@Thietbidochuyendung.vn
DMCA.com Protection Status

0909.330.447