Máy ghi độ ẩm và nhiệt độ testo 184 H1 – Cực kỳ nhỏ gọn

  • Không giới hạn thời gian hoạt động
  • Tất cả trong một bộ ghi dữ liệu: dữ liệu đo lường PDF, tệp cấu hình và HDSD
  • Tạo ngay báo cáo PDF trực tiếp sau khi kết nối với máy tính
  • Tuân thủ GxP, 21 CFR Phần 11 và HACCP
Hotline tư vấn hỗ trợ
Call: 0909 330 447
Email: Sales@Thietbidochuyendung.vn
DMCA.com Protection Status

0909.330.447