Máy đo nhiệt độ tự ghi HACCP – testo 184 T3

  • Thời gian hoạt động không giới hạn
  • Bộ ghi dữ liệu: dữ liệu đo PDF, tệp cấu hình, chứng chỉ kiểm tra chấp nhận 3.1 theo DIN ISO 10204 và hướng dẫn sử dụng
  • Tạo ngay lập tức một báo cáo PDF trực tiếp sau khi kết nối với máy tính
  • Giám sát việc vận chuyển tuân thủ GxP, 21 CFR Phần 11, HACCP và EN 12830
Hotline tư vấn hỗ trợ
Call: 0909 330 447
Email: Sales@Thietbidochuyendung.vn
Mã: 0572 1843 Danh mục:
DMCA.com Protection Status

0909.330.447