Dầu ăn tham chiếu của máy đo chất lượng dầu chiên

Dầu ăn tham chiếu cho phép bạn điều chỉnh mấy đo chất lượng dầu chiên. Chỉ cần nhúng dụng cụ đo ở chế độ điều chỉnh vào dầu đã được làm nóng lên tới 50° C. Để điều chỉnh, màn hình trên dụng cụ đo được so sánh với giá trị in trên chai dầu ăn tham chiếu.

Hotline tư vấn hỗ trợ
Call: 0909 330 447
Email: Sales@Thietbidochuyendung.vn
DMCA.com Protection Status

0909.330.447