Bộ kiểm tra hệ thống điện lạnh – testo Smart Probes Refrigeration

  • Các menu đo lường cụ thể cho ứng dụng gia nhiệt / subcooling
  • Hơn 90 chất làm lạnh phổ biến, luôn cập nhật chất làm lạnh trong Ứng dụng testo Smart Probes App
  • Phạm vi Bluetooth® 350 ft cho các ứng dụng đặc biệt linh hoạt
  • Truyền và phân tích dữ liệu đo thông qua ứng dụng testo Smart Probes App
Hotline tư vấn hỗ trợ
Call: 0909 330 447
Email: Sales@Thietbidochuyendung.vn
Mã: 0563 0002 41 Danh mục:
DMCA.com Protection Status

0909.330.447