Hiển thị tất cả 8 kết quả

Hệ thống giám sát nhiệt độ, độ ẩm testo Saveris cho phép bạn theo dõi một cách chặt chẽ, liên tục và hoàn toàn tự động trong: Phòng Máy Chủ (server), Kho Lạnh, Phòng Nghiên Cứu, Phòng Vô Trùng và một loạt các địa điểm, tòa nhà nhạy cảm với sự thay đổi nhiệt độ, độ ẩm, áp suất hay thậm chí là cần đến các cảnh báo đóng/mở…

Quản lý các điểm đo khác nhau trên cùng một hệ thống giám sát nhiệt độ, độ ẩm

Tất cả dữ liệu đo được truyền và lưu trữ qua 3 cấp:

  • Đầu tiên: Logger testo 150 chịu trách nhiệm lưu trữ dữ liệu tạm thời từ các cảm biến đo.
  • Sau đó: dữ liệu được truyền theo chu kỳ (có thể cài đặt) đến Trung tâm xử lý của hệ thống (testo Saveris Base V 3.0) thông qua nhiều giao thức (tuỳ chọn) như testo UltraRange, WLAN hoặc LAN/PoE
  • Cuối cùng: Toàn bộ dữ liệu sẽ được tổng hợp tại phần mềm testo Saveris CFR

Ngoài ra, Hệ thống này còn có thể kích hoạt báo động cho người dùng nếu các giá trị vượt ngưỡng được cài đặt trên hệ thống thông qua các tuỳ chọn như: SMS, Đèn&Còi, email,…

Thiết bị có thể lưu trữ lên đến 40.000 giá trị đo trên mỗi kênh đo độc lập (tối đa 120.000.000 giá trị đo – tức 3.000 kênh đo). Vì vậy, bạn có thể dễ dàng mở rộng hệ thống khi nhu cầu giám sát tăng theo thời gian.

Tổng quan mô hình hệ thống giám sát nhiệt độ - độ ẩm testo Saveris MỚI
Tổng quan mô hình hệ thống giám sát nhiệt độ – độ ẩm testo Saveris MỚI

Gọi Ngay để được tư vấn, khảo sát và hỗ trợ lặp đặt hệ thống giám sát nhiệt ẩm testo Saveris.

Hệ thống giám sát nhiệt độ, độ ẩm - testo Saveris

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ – testo 150 DIN2

Hệ thống giám sát nhiệt độ, độ ẩm - testo Saveris

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ – testo 150 TC4

Hệ thống giám sát nhiệt độ, độ ẩm - testo Saveris

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm – testo 150 TUC4

Hệ thống giám sát nhiệt độ, độ ẩm - testo Saveris

Cổng kết nối vô tuyến – testo UltraRange

Hệ thống giám sát nhiệt độ, độ ẩm - testo Saveris

Mô-đun truyền thông – LAN/PoE

Hệ thống giám sát nhiệt độ, độ ẩm - testo Saveris

Mô-đun truyền thông – testo UltraRange

Hệ thống giám sát nhiệt độ, độ ẩm - testo Saveris

Mô-đun truyền thông – WLAN

Hệ thống giám sát nhiệt độ, độ ẩm - testo Saveris

Thiết bị theo dõi dữ liệu đo lường – testo Saveris Base V 3.0

DMCA.com Protection Status

0909.330.447