Đo mức độ thoải mái tại nơi làm việc

Hàng trăm triệu người trên khắp thế giới làm việc trong các văn phòng. Nhiều người trong số họ không hài lòng với điều kiện khí hậu mà họ làm việc. Những lý do phổ biến nhất là khiếu nại về tiện nghi nhiệt và chất lượng không khí trong nhà. Các khiếu nại thường cần … Đọc tiếp Đo mức độ thoải mái tại nơi làm việc