Hiển thị tất cả 39 kết quả

Hệ thống giám sát nhiệt độ, độ ẩm - testo Saveris

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ – testo 150 DIN2

Hệ thống giám sát nhiệt độ, độ ẩm - testo Saveris

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ – testo 150 TC4

Hệ thống giám sát nhiệt độ, độ ẩm - testo Saveris

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm – testo 150 TUC4

Hệ thống giám sát nhiệt độ, độ ẩm - testo Saveris

Mô-đun truyền thông – testo UltraRange

4.140.000

Bộ ghi dữ liệu (Data Logger)

Máy ghi nhiệt độ – testo 175 T3

8.060.000

Máy đo nhiệt độ hồng ngoại

Máy đo nhiệt độ hồng ngoại – testo 835 T1

6.360.000

Máy đo nhiệt độ hồng ngoại

Máy đo nhiệt độ hồng ngoại – testo 830 T1

Máy đo chất lượng dầu chiên

Bộ máy đo chất lượng thực phẩm

2.920.000
4.330.000
4.450.000
13.290.000
2.570.000
2.660.000

Posts found

DMCA.com Protection Status

0909.330.447