THIẾT BỊ ĐO CHUYÊN DỤNG

Máy đo áp suất

MÁY GHI NHIỆT ĐỘ

2.755.000
10.196.667
14.123.333
4.750.000
3.040.000
4.623.333
2.913.333
4.085.000
4.718.333

MÁY GHI ĐỘ ẨM

2.850.000
2.755.000
10.196.667
14.123.333
3.040.000
4.623.333
2.913.333
4.085.000

MÁY ĐO VẬN TỐC GIÓ

4.718.333
3.230.000
10.735.000
2.723.333